Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dziwnowie przedstawiła harmonogram odbioru odpadów w okresie od 01.10.2021r – 31.10.2021r. Przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne świadczy usługę od godz. 7. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami UM w Dziwnowie tel. 91 38 14 063 kom. 506 211 890