Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie z umową ma rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Spółka z ponad 1.6 mln dofinansowania.

Dofinansowanie pochodzi z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i wynosi dokładnie 1.654.738 zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycję pt. „przebudowa i rozbudowa rurociągów wody surowej od studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w Strzeżewie etap I wraz z budową sieci przesyłowej dla sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzosowie”. Ważne jest, że uzyskane dofinansowanie pokrywa 100% wartości projektu, co oznacza, że ani ZWIK, ani gmina Dziwnów nie ponoszą dodatkowych kosztów z tym związanych.

Głównym celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wodociągu wody surowej w Strzeżewie, między Stacją Uzdatniania Wody a studniami głębinowymi. Te części sieci były szczególnie narażone na uszkodzenia, które powodowały przerwy w dostawie wody. Wymiana zużytych odcinków na nowe ma zapewnić ich nieprzerwane działanie, szczególnie w okresie letnim, gdy zwiększa się ciśnienie wody i produkcja.

W ramach inwestycji planowana jest również budowa sieci kanalizacji sanitarnej od Osiedla Słonecznego w Dziwnówku do ul. Wakacyjnej we Wrzosowie. Pozwoli to na przesył ścieków do oczyszczalni w Międzywodziu z nowo budowanych obiektów na rozwijającym się osiedlu.

Ponadto, w tym roku oddano do użytkowania nowe zbiorniki retencyjne przy ul. Wolińskiej w Międzywodziu, które wsparte zostały dofinansowaniem z PROW w kwocie 1.174.036 zł. Te dwa obiekty o pojemności 500 m3 każdy, umożliwiają magazynowanie 1000 m3 wody zdatnej do picia, co jest szczególnie potrzebne w sezonie letnim.

W sumie, działanie i inwestycje ZWIK Dziwnów wsparł PROW kwotą blisko 3 milionów złotych. Jest to istotny impuls dla dalszego rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej regionu, umożliwiający poprawę jakości życia mieszkańców i turystów, szczególnie podczas sezonu letniego.

Źródło:
ZWiK Dziwnów