W dniach 22-28 października br.  na terenie województwa zachodniopomorskiego Terenowe Organy Administracji Wojskowej rozpoczynają kampanię promocyjno – informacyjną pod hasłem  „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, mającą na celu zainteresowanie jak największej grupy naszego społeczeństwa ochotniczymi formami służby wojskowej.

Wojsko wychodzi do ludzi aby jak najbliżej ich miejsc zamieszkania umożliwić im pozyskanie wyczerpujących informacji na temat różnych rodzajów służby wojskowej.  Na administrowanym terenie, zadania poromocyjno – informacyjne realizować będzie szczeciński Wojewódzki Sztab Wojskowy poprzez podległe mu Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU) w następujących miejscach i terminach:

22-23.10. – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Topolowa 5, Kamień Pomorski;  (09:30 – 14:00)

Kampania została zainaugurowana przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w dniu 14.10.2018 r. w Lublinie i ma charakter ogólnopolski. Całość realizowana jest w formule tzw. tygodni rekrutacyjnych. W teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne złożone z żołnierzy jednostek wojskowych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego i przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień (WKU). Ich zadaniem będzie aktywne wsparcie informacyjne potencjalnych kandydatów, żeby nie musieli osobiście pojawiać się w ich siedzibach. Kampania potrwa do końca roku.   

źródło:
mjr Marcel Podhorodecki