Była szefowa Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Szczecinie, dyrektor działu systemów zarządzania i ryzyka korporacyjnego w PFR Nieruchomości, związana niegdyś z państwowym potentatem paliwowym PKN Orlen nowym wiceprezesem kamieńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Decyzje o jej powołaniu podjęła dziś Rada Nadzorcza Spółki.

Nowa wiceprezes jest z wykształcenia magistrem biologii i ochrony środowiska, ukończyła także studia podyplomowe MBA. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej, w przeszłości pełniła m.in. funkcję szefa Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Była także menedżerem w państwowych spółkach, w tym w PKN Orlen S.A.  jako Dyrektor działu systemów zarządzania i ryzyka korporacyjnego oraz w PFR Nieruchomości na stanowisku menedżera ds. zarządzania ryzykiem, monitoringu i kontroli wdrażanych programów budownictwa mieszkaniowego.

– Cieszę się także, że udało się spółce pozyskać doświadczonego menedżera o odpowiednich kwalifikacjach. Na konieczność dwuosobowego zarządu spółki wskazywali m.in. niektórzy radni naszej gminy, ale także banki finansujące programy inwestycje prowadzone przez spółkę – mówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.

W podobnym tonie wypowiada się prezes spółki Adrian Guranowski. W ostatnich latach PGK istotnie zwiększyła zakres swojej działalności, spółka pozyskała znaczące środki m.in. z UE i wdrożyła szereg programów inwestycyjnych. W większości porównywalnych wielkością spółek funkcjonują zarządy wieloosobowe. – Decyzję o rozszerzeniu zarządu PGK sp. z o.o. uważam w takiej sytuacji za oczywistą i słuszną – mówi krótko Guranowski.

Nowa Wiceprezes będzie odpowiedzialna m.in. za zagospodarowanie terenu bazy PGK, po przeniesieniu działalności firmy na Mokrawicę. Spółka uzyskała decyzję o warunkach zabudowy na tej nieruchomości na zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z kompetencjami, będzie także nadzorować sprawy spółki w zakresie ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania, pozwoleń wodno-prawnych czy też zagospodarowania odpadów powstałych m.in w wyniku oczyszczalnia ścieków komunalnych.