Gmina Dziwnów znów wyróżniona. Nadmorski samorząd zajął IV miejsce w rankingu „Rankingu budownictwa
komunalnego 2000–2020” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Oprócz tego Gmina została wyróżniona za zajęcie ósmego miejsca w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2018–2020.  

Wyniki rankingu, poparte analizami i wzbogacone o komentarze ekspertów, zostały ogłaszane podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów podczas Gali Inwestorów Samorządowych. Nagrodę odbierał Burmistrz Grzegorz Jóźwiak.

Ranking powstał w oparciu o liczbę zbudowanych mieszkań komunalnych – rozumianych tu przez nie zarówno mieszkania komunalne jak i społeczne, czynszowe oraz zbudowane w ramach TBS –  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, biorąc pod uwagę dość długi okres – 2000-2020.

Z kolei ranking inwestycyjny to całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020) przez Gminę.

Wyniki rankingu oparte są na danych, które gromadzi Główny Urząd Statystyczny.