Temat Strefy Płatnego Parkowania (SPP) wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców, ponieważ szczególnie w okresie letnim wszystkim – mieszkańcom i turystom mocno doskwiera niedostateczna ilość miejsc parkingowych. Dlatego konieczna stała się praca nad dotychczasową uchwałą. W obecnej Uchwale nr VII/86/19 z dnia 28 marca 2019 roku, wprowadzono następujące zmiany:

Istniejąca strefa została podzielona na podstrefy – I podstrefa obejmująca teren nadmorski obowiązuje przez cały rok, druga podstrefa obejmująca pozostałe ulice od 1 maja do 30 września. SPP została rozszerzona o 3 odcinki ulic: część Promenady Gwiazd, Polną i część Książąt Pomorskich.

SPP będzie obowiązywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Nie będą pobierane opłaty w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Elektroniczna Karta Parkingowa umożliwi mieszkańcom bezpłatne parkowanie do 3 godzin bezpłatnie a nie jak dotychczas do 1 godz. w każdym parkomacie. Zostaje wprowadzona  Karta Parkingowa Abonamentowa, która umożliwia korzystanie z II Podstrefy czynnej od 2 maja do 30 września. Osoby, które ubiegają się o powyższe karty składając wniosek, powinny przedłożyć do wglądu w Biurze SPP jeden z dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym wskazują jako miejsce zamieszkania obszar Gminy Międzyzdroje oraz potwierdzenie, że są właścicielem pojazdu lub dysponują pojazdem na podstawie umowy ( kredytu, leasingu lub innego tytułu prawnego). ,,Wprowadzone zmiany mają na celu uzyskanie większej przepustowości i usprawnienie funkcjonowania strefy. ” – poinformował Burmistrz Mateusz Bobek.

Dla prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania wprowadzona będzie możliwość nabycia zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności. Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko wynosi 900,00 zł brutto/miesiąc.

Wprowadza się następujące opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Pierwszej Podstrefie Płatnego Parkowania (P I):

w okresie od 1 października do 30 kwietnia w następującej wysokości:

a) za pierwsze pół godziny parkowania 1,00 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania 2,40 zł
d) za trzecią godzinę parkowania 2,80 zł
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 2,00 zł
f) za bilet parkingowy dobowy 20,00 zł

2) w okresie od 1 maja do 30 września w następującej wysokości:

a) za pierwsze pół godziny parkowania 1,50 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania 3,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania 3,50 zł
d) za trzecią godzinę parkowania 4,00 zł
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 3,00 zł
f) za bilet parkingowy dobowy 35,00 zł

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Drugiej Podstrefie Płatnego Parkowania (P II) od 1 maja do 30 września na podstawie ważnej karty parkingowej w następującej wysokości:

a) za pierwsze pół godziny parkowania 1,50 zł
b) za pierwszą godzinę parkowania 3,00 zł
c) za drugą godzinę parkowania 3,50 zł
d) za trzecią godzinę parkowania 4,00 zł
e) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania 3,00 zł
f) za bilet parkingowy dobowy 35,00 zł
g)         za kartę parkingową abonamentową

(dotyczy osób rozliczających podatek dochodowy)

250,00 zł

Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w całej Strefie Płatnego Parkowania od 1 stycznia do 31 grudnia na podstawie ważnych kart parkingowych w następującej wysokości:

a) za wykupienie bądź przedłużenie ważności elektronicznej karty parkingowej

(dotyczy osób rozliczających podatek dochodowy)

20,00 zł
b) za kartę parkingową specjalną 20,00 zł

Osoba fizyczna, która rozliczyła podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem jako miejsca zamieszkania obszaru Gminy Międzyzdroje, uzyska prawo do ubiegania się o otrzymanie karty parkingowej abonamentowej oraz elektronicznej karty parkingowej.

Biuro Obsługi SPP znajduje się w Zakładzie Ochrony Środowiska ul. Nowomyśliwska 86 w dniach od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do 14.00. Kasa od poniedziałku – piątku: 8:00 – 13:30, I piętro pok. nr 4, tel. 91-328-08-73, e-mail: spp@zosmiedzyzdroje.pl

Treść uchwały dotyczącej SPP dostępna jest na bip.miedzyzdroje.pl w zakładce System Rada.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy
UM w Międzyzdrojach