Zupełnie inaczej niżeli w przypadku Powiatu Kamieńskiego, woliński samorząd postanowił pójść na rękę strajkującym nauczycielom. Wszystko sformalizowano na mocy porozumienia, w sprawie rozłożenia na raty pomniejszenia wynagrodzenia za okres strajku.

Na mocy porozumienia, pomiędzy ZNP Oddział Wolin, a Dyrektorami placówek oświatowych, których nauczyciele i pracownicy brali udział w strajku  ustalono – przychylając się do wniosku szefowej ZNP Oddziału Wolin Doroty Golonki – że pomniejszenie wynagrodzenia za czas strajku zostanie potrącone w systemie ratalnym. Wynagrodzenie za czas strajku zgodnie z przepisami prawa nie przysługuje, natomiast jest wypłacane każdego miesiąca „z góry”, zatem musi zostać potrącone z wynagrodzeń przyszłych. Dyrektorzy placówek na mocy indywidualnych porozumień z nauczycielami i pracownikami będą ustalać ilości i wysokości rat – informuje Magdalena Kośnik Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół.