Burmistrz Golczewa zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w konsultacjach społecznych projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Golczewo.  Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Golczewo na temat treści zapisów projektów statutów. 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów. Opinie i uwagi będzie można składać do 20 lutego 2023 r. do godz. 10:00. Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie za pośrednictwem poczty, maila, lub pozostawienie w skrzynce podawczej.

Urząd Miejski w Golczewie
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo

Zarządzenie 25/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 10 lutego 2023 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Golczewo

Formularz ankiety do pobrania