28 lutego mija termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki będą wypłacane do końca kwietnia. Kolejna możliwość złożenia stosownych dokumentów przypadnie w sierpniu.

Wnioski należy składać do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy). Każdy rolnik ma na to dwa terminy, od 1 do 28 lutego lub od 1 do 30 sierpnia. Do stosownego wniosku należy dołączyć faktury lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w 2 terminach:
1-30 kwietnia  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej