Burmistrz Golczewa informuje o możliwości zwrotu kosztów usuwania azbestu z terenu gminy Golczewo i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. 

Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły, związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których nieruchomości znajdują się na terenie gminy Golczewo. Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego wraz z kompletem dokumentów do 22 lipca 2019 roku.

Dotacja na ten cel wynosi 100% i obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Więcej informacji można uzyskać pod nr 91 32 25 136 lub p.jamroziak@golczewo.pl