W Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się ceremonia Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody. Jubileusz ten jest niezwykły, jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Złote Gody to jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Czcigodnych Jubilatów z podziwem.

W Gminie Międzyzdroje Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały trzy pary:

Państwo Jolanta i Ryszard Cabanowie
Państwo Helena i Ryszard Kudejowie
Państwo Gabriela i Eugeniusz Suchłabowiczowie.

Medale, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Jubilatom Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. Gratulując Jubilatom, Burmistrz Mateusz Bobek powiedział, że nie ma nic cenniejszego niż instytucja rodziny a najważniejszą osobą, która zawsze jest gdy ją potrzebujesz jest osoba, którą kochasz. Burmistrz podziękował Jubilatom za to, że są, że możemy uczyć się od nich szacunku, przyjaźni i miłości. Podziękował także za pracę na rzecz naszej gminy. Życzył Jubilatom, aby te 50 lat było tylko rozgrzewką na kolejne lata.

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie to jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą otrzymać wyłącznie pary, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej. 50-lecie pożycia małżeńskiego jest szczególną okazją, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz, to powód do wspomnień wspólnie spędzonych lat. Przy słodkim poczęstunku, w miłej i pogodnej atmosferze, Jubilaci wraz z gośćmi wspominali pierwsze spotkania, młodość, dobre i złe chwile  wspólnego małżeńskiego życia.

Wszystkim Parom życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata. 

Marta Trojan
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Międzyzdrojach