Dla wielu ludzi pies jest członkiem rodziny, kochanym i ważnym elementem ich życia, niestety są też i tacy dla których jest nic nie znaczącą zachcianką, która z małego uroczego szczeniaczka zmieniła się w niszczyciela sikającego gdzie popadnie albo zbyt szybko urosła i przestała cieszyć a stała się niechcianym obowiązkiem. Aby zapobiegać zwiększającej się liczbie psów trafiających do schroniska (w 2019 r. w schroniskach przebywało ponad 100 tyś psów) chcemy edukować dzieci, młodzież i rodziców. Ucząc odpowiedzialnego podejścia do zwierząt, likwidując znieczulicę na ich potrzeby mamy nadzieję, że psich dramatów będzie coraz mniej.  Miło nam więc przedstawić:

Program edukacyjny  „ZWIERZĄT PRAWA – WAŻNA SPRAWA”

Cele programu:

– promowanie schroniska w Sosnowicach jako miejsca przyjaznego psom ale jednocześnie tylko tymczasowego z promowaniem odpowiedzialnych adopcji i spacerów z psami ze schroniska,

– poszerzenie wiedzy o potrzebach psów i prawach zwierząt wśród społeczności lokalnych w gminach współpracujących, przede wszystkim dzieci, młodzieży i ich rodziców z naszego terenu,

– uwrażliwienie na krzywdę zwierząt i wzmocnienie postawy reagowania bezpośredniego (edukacja) i/lub pośredniego (zawiadomienie do odpowiednich służb) w stosunku do sprawcy,

– promowanie zagadnień ochrony praw zwierząt i współpracy w tym zakresie pomiędzy schroniskiem, urzędami gmin, przedstawicielami policji i straży miejskich oraz Inspektorów Weterynarii z naszego terenu,

– promowanie programu i zagadnień ochrony zwierząt na stronie internetowej schroniska, w mediach społecznościowych, w mediach lokalnych,

– nawiązanie współpracy z Inspektoratami Weterynarii na naszym terenie.

Do realizacji programu zaprosiliśmy:

– gminy współpracujące z naszym schroniskiem – cele zrealizowane zostaną w sytuacji umieszczenia informacji o prawach zwierząt, obowiązkach opiekunów psów, ulotki i informacji o procedurze adopcji z naszego schroniska,

– pedagogów z przedszkoli i szkół – cele zostaną zrealizowane poprzez:

1. godziny wychowawcze i zajęcia z dziećmi i młodzieżą;

2. rozesłanie naszego listu, ulotki oraz filmu o schronisku do rodziców poprzez kontakt mailowy lub przez platformy edukacyjne;

3. Zamieszczenie informacji na stronach internetowych szkół, przedszkoli i na stronach w portalach społecznościowych o programie i jego realizacji,

– przedstawicieli policji i straży miejskich działających na naszym terenie – poprzez przekazanie ulotki, filmu i informacji o dostępnym kursie dla osób zajmujących się nadzorem i wykonywaniem przepisów ustawy – cele zostaną zrealizowane poprzez zamieszczenie informacji, ulotki, linków do filmu i do strony schroniska na stronach internetowych tychże jednostek,

– nawiązanie współpracy z Inspektoratami Weterynarii na naszym terenie – cel zostanie zrealizowany poprzez wysłanie informacji o programie do tychże jednostek.

Elementy składowe programu:

  1. Scenariusze przygotowane przez nas – stanowią inspirację dla pedagogów, którzy realizując je, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci ochrony praw zwierząt i rozumienia ich potrzeb, przekazując te trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw:

– „Przedszkolak – opiekun zwierząt domowych”– dla grup przedszkolnych

–  „Nasze zwierzęta i ich prawa” – edukacja wczesnoszkolna

 „Zwierzę nie jest rzeczą” – klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe

        2. Ulotka informacyjna o schronisku, obowiązkach opiekunów psów i przepisach prawnych dotyczących ochrony zwierząt

3. Film promocyjny o Schronisku „Sosnowice – TU szCZEKA MIŁOŚĆ (żeby przejść do filmu kliknij na wyświetlony na niebiesko tytuł)

        4. Materiały edukacyjne dostępne na stronie schroniska:

– procedura adopcyjna,

– artykuł o tym, gdzie zgłaszać psa pozostającego bez opieki, przypadki niehumanitarnego traktowania zwierząt czy też zwierząt poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w poszczególnych gminach,

– inne ciekawe artykuły o psach – działy: „Edukacja” i „Lekarz radzi” na stronie schroniska.

5. Kurs online o prawnych aspektach ochrony zwierząt:  https://zwierzetaiprawo.org

              Termin realizacji programu:

12 maj 2021 – 15 czerwca 2021

               Konsultacje merytoryczne

Materiały promocyjne skonsultowaliśmy pod względem merytorycznym z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony praw zwierząt (TOZ GoleniówPogotowie dla ZwierzątFundacja Mondo Cane) oraz z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Goleniowie z siedzibą w Nowogardzie

               Ewaluacja programu

– podsumowanie nastąpi w drugiej połowie czerwca 2021 r. i wyniki z jego realizacji będą przedstawione 1 lipca 2021 r. czyli w Światowy Dzień Psa na stronie internetowej schroniska, w mediach społecznościowych, w mediach lokalnych.