Odkryta została na ulicy Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim podczas budowy chodnika. Przekazana została decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie do Muzeum.

Na awersie: popiersie władcy Fryderyka Wilhelma II (1786-1797) z odznaką Orła Czarnego. W otoku napis: FRIED:WILHELM KOENIG VON PREUSSEN, Rewers: Orzeł pruski z berłem i jabłkiem panowania na trofeach, poniżej data 1794 oraz litera B.

źródło:
Zbiory MHZK