Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego ograniczenia handlu w niedziele – poinformował resort w analizie. Dodał, że w sektorze handlu detalicznego rok 2018 był najlepszy od blisko 10 lat pod względem sprzedaży. – Nie ma przesłanek do tego żeby teraz zmieniać przepisy – powiedziała w Sejmie rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

„W świetle przeprowadzonych analiz MPiT nie rekomenduje wprowadzania zmian w obecnym modelu dochodzenia do pełnego ograniczenia handlu w niedziele” – czytamy w opublikowanej w środę ocenie wpływu funkcjonowania ograniczenia handlu w niedziele. Resort zaznaczył, że niezbędne jest jednak przeprowadzenie pogłębionych badań oddziaływania ograniczenia na małe sklepy oraz na jakość życia Polaków.

Z informacji resortu wynika, że zastosowanie okresu przejściowego we wprowadzaniu ograniczeń umożliwiło wdrożenie zmian w modelach biznesowych przedsiębiorców oraz nawykach konsumentów. Jak dodano, pozwoliło to „uniknąć błędów, które wystąpiły na Węgrzech, gdzie zakaz handlu w niedziele został wprowadzony bez uwzględnienia okresu dostosowawczego”.

Odnosząc się do efektów ograniczenia handlu w niedziele dla sektora handlu detalicznego, resort wskazał, że według przeprowadzonej analizy, 2018 rok pod względem sprzedaży był najlepszy od około 10 lat. „Przyczyn tego należy upatrywać, m.in. w rosnących dochodach Polaków, korzystnych zmianach rynku pracy, silnej gospodarce, a także korzystnych warunkach pogodowych” – podkreślono.

Ministerstwo zwróciło też uwagę na poprawę efektowności ekonomicznej mikroprzedsiębiorstw. Konieczne wydaje się jednak dalsze dopracowanie regulacji w kierunku wzmocnienia małych sklepów – przekonuje MPiT.