7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jak co roku w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia 7.04.1948, WHO wybiera temat przewodni, ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego.

W tym roku ŚDZ tematycznie jest kontynuacją zeszłorocznych obchodów przebiegających pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Celem numer jeden WHO w 2019 roku pozostaje uniwersalna ochrona zdrowia, w której każdy powinien uzyskać potrzebną opiekę w swoim miejscu zamieszkania. Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia koncentruje się zatem na powszechnej opiece medycznej, która ma polegać na zapewnieniu wszystkim powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Powszechne ubezpieczenie – obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie, od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację
i opiekę paliatywną – opierając się na silnym systemie podstawowej opieki zdrowotnej.

Jest to ważny problem, bo tylko powszechny dostęp do opieki zdrowotnej chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci. Według WHO podstawowa opieka zdrowotna jest opłacalnym i sprawiedliwym sposobem świadczenia usług zdrowotnych i pomaga krajom w osiągnięciu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Aby osiągnąć cele WHO w 2019 roku wdraża nowy pięcioletni plan strategiczny. Jest w nim mowa o zapewnieniu dostępu do usług zdrowotnych, ochrony ludzi przed zagrożeniami zdrowotnymi oraz zwiększenie poziomu zdrowia i dobrostanu ludzi. WHO zidentyfikowała także dziesięć problemów, które będą w 2019 roku wymagały uwagi. Są to zagrożenia dla zdrowia publicznego postrzegane z wielu różnych punktów widzenia.
Na listę 10. największych zagrożeń dla zdrowia w 2019 roku wpisano:

  1. Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu.
  2. Choroby niezakaźne.
  3. Groźba pandemii grypy.
  4. Złe warunki życia.
  5. Odporność na antybiotyki.
  6. Niebezpieczne patogeny, jak wirus Ebola czy MERS.
  7. Niedostateczna podstawowa opieka medyczna.
  8. Postawy i ruchy antyszczepionkowe.
  9. Wirus dengi.
  10. Wirus HIV.

Opracowała  Iwona Budrewicz OZiPZ PSSE w Kamieniu Pomorskim
źródło: WHO