Małgorzata Matys w Wolinie oraz Marek Maślak na kolejną kadencję w Benicach. To wyniki konkursów przeprowadzonych przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim rozstrzygnięte w minionym tygodniu.

Marek Maślak jako dyrektor na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach utrzymuje się od wielu lat. Komisja konkursowa po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentów, po zapoznaniu się z przedstawioną koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz przeprowadzonych z kandydatem rozmowach stwierdziła, że spełnił on wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.

Podobnego zdania była powołana przez Starostę komisja, która weryfikowała kandydatury na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. Tam wyłonioną osobą została Małgorzata Matys.