Rada Miejska w Wolinie podjęła decyzję w sprawie udzielenia Burmistrz Wolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Samorządowcy zdecydowali także o udzieleniu Ewie Grzybowskiej wotum zaufania.

To nie tylko wotum dla mnie, ale także radnych Razem zmieniamy Gminy Wolin, którzy razem ze mną w minionej kadencji pracował skutecznie. Nie był to łatwy czas, ale obfitował on w zakończeniu kluczowych inwestycji dla Wolina. Wykonaliśmy ogromną inwestycję drogową za 21 mln złotych, wybudowaliśmy przystań w Wolinie, zakończyliśmy rewitalizację parku, tak trudnego projektu wraz z budową wieży. Wykonaliśmy wiele pomniejszych projektów, kieruję podziękowania dla wszystkich pracowników, wszyscy pracowaliśmy na to, aby ostatni rok kadencji wyglądał tak jak wyglądał. Zakończyliśmy wiodące inwestycje, które wymagały bardzo trudnych, czasem niepopularnych inwestycji. Dziękuje wszystkim za podejmowanie tych wyzwańpowiedziała po głosowaniach Burmistrz Ewa Grzybowska.