Dam prace przy składaniu mebli.nie wymagam żadnego doświadczenia,mile widziane prawo Jazdy B alex@op.pl