UNIWERSYTET WARSZAWSKI ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Kierownika Ośrodka Kolonijno-Wczasowego „Bajka” w Łukęcinie.

Wymagania:
1.      Wykształcenie wyższe;
2.      Pożądane doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wypoczynkowego i żywienia zbiorowego.

Dodatkowo będzie brane pod uwagę doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy wymagającym znajomości rozliczania i prowadzenia ewidencji finansowej.

Wymagane dokumenty:
1.      List motywacyjny;
2.      Życiorys;
3.      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
4.      Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej;
5.      Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6.      Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Kwestionariusz oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są pod adresem internetowym – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

Istnieje możliwość obejrzenia obiektu pod adresem: ul. Słoneczna 10, Łukęcin, 72-400 Kamień Pomorski, gmina Dziwnów.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Biuro Spraw Socjalnych Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w terminie do 09.10.2019 r., z dopiskiem „Oferta pracy – Łukęcin”.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami lub do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.