Za nami kolejna Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Na środowej, VII sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium.

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 odbyła się VII sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim VI kadencji. Najważniejszą częścią posiedzenia było sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarzadowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2018 rok. Zarząd otrzymał je większością głosów radnych – 12 głosów „za” oraz 4 głosy „wstrzymujące się”.

– Chciałem serdecznie podziękować wszystkim radnym, za dotychczasową współpracę i tę ocenę, którą tym głosowaniem wyraziliście. Mam nadzieję, że nasza współpraca, mimo naszych słownych utarczek w różnych tematach, będzie układała się dalej dobrze i wspólnie będziemy działać dla naszej wspólnoty powiatowej, zgodnie z naszym obowiązkiem i z tym, że chcieliśmy tutaj być – mówił Starosta Kamieński Józef Malec.