Podczas ostatniej sesji dziwnowskiej Rady Miejskiej, obok głosowania nad kilka ważnymi obszarami funkcjonowania gminy, zostały też zaprezentowane nowe insygnia, stanowiące symbol władzy dziwnowskiego samorządu. Autorem projektu, który w swojej artystycznej koncepcji nawiązuje do herbu miasta i geograficznej specyfiki Gminy Dziwnów jest torunianin, p. Lech-Tadeusz Karczewski.

W świecie tzw. grafiki użytkowej, osoba bardzo ceniona, mająca na swoim koncie niezliczoną ilość różnego rodzaju projektów. Pan Lech studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, współpracuje z Polskim Towarzystwem Heraldycznym. Jest autorem m.in. 70 herbów zatwierdzonych przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a także flag, pieczęci, honorowych odznaczeń.

Jego dorobek jest niezwykle imponujący, a złożyło się na niego blisko 40 lat pracy artystycznej. Fakt jego zaangażowania w przygotowanie projektu dziwnowskich insygniów, jest tym samym szczególnie godny podkreślenia, bowiem jest to osoba o niekwestionowanym, artystycznym autorytecie, a do tego niezwykle interesująca, z rzadko spotykaną tzw. plastyczną wyobraźnią.