Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Specjalizują się w działaniach na rzecz młodzieży pomiędzy 15 a 25 rokiem życia. Hufce umożliwiają uczestnikom edukację w zakresie ogólnym i zawodowym. Profesjonalna kadra wychowawcza oferuje zajęcia aktywizujące młodzież społecznie i kulturowo, prowadzi działania sportowe i rekreacyjne. Wychowankowie otrzymują też pomoc doradców zawodowych i pośredników pracy. Są motywowani do rozwijania zainteresowań i pasji pozaszkolnych.

Działania OHP adresowane są do dwóch grup młodzieży:

  • osób w wieku 15 – 18 lat, realizujących obowiązek szkolny na szczeblu branżowym
  • osób do 25 roku życia, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Do Hufców Pracy oraz Ośrodków Szkolenia i Wychowania mogą zgłaszać się osoby, które mają ukończony 15 rok życia, a nie skończyły jeszcze 18 lat, dążące do uzyskania zawodu.

Jednostki OHP oferują :

  • pomoc w znalezieniu miejsca odbywania praktyk zawodowych i monitorowanie ich przebiegu
  • wsparcie w czasie nauki i po jej ukończeniu
  • bezpłatne szkolenia, poszerzające kwalifikacje zawodowe
  • przedsięwzięcia integracyjne, wychowawcze, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i kulturowe
  • wsparcie kadry wychowawczej
  • konsultacje z doradcą zawodowym
  • pomoc w znalezieniu pracy
  • uczestnikom Ośrodków Szkolenia i Wychowania – całodobową opiekę wychowawczą, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

Absolwenci OHP są także objęci wsparciem zawodowym: aż do 25 roku życia mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach zawodowych, co poszerza ich możliwości na rynku pracy, a także uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach Klubu Absolwenta oraz konsultować się z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy w zakresie planowania i przebiegu ścieżki zawodowego rozwoju.

OHP zapewniają bezpłatną, kompleksową opiekę w zakresie edukacji, wychowania, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zapraszam
Marcin Nieradka
Zastępca Wojewódzkiego Komendanta
Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie