26 kwietnia miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem zaproszonych gości, absolwentów i kolegów z młodszych klas. Zebranych przywitała dyrektor Aneta Pintal oraz Krystyna Gogacz – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, która odczytała wystąpienie starosty Józefa Malca. Absolwenci Techników w dwóch zawodach-Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technika Hotelarstwa- pożegnani zostali przez grono pedagogiczne i kolegów z innych klas. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Młodsi koledzy przygotowali również drobne, ale sympatyczne upominki dla wszystkich absolwentów.

Nagrodą Starosty Kamieńskiego uhonorowane zostały Adrianna Wach oraz Oliwia Zuterek,  które poza wysokimi wynikami w nauce, wielokrotnie angażowały się w życie szkoły i reprezentowały nas w środowisku lokalnym. Wyrazy uznania należą się także naszym sportowcom, którzy reprezentowali szkołę w licznych powiatowych imprezach sportowych.

Wszystkim absolwentom ZSP serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły, życzymy pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i spełnienia dalszych życiowych planów. Oby wiedza i umiejętności zdobyte w szkole procentowały w przyszłym życiu.

źródło:
Powiat Kamieński