Rząd będzie analizował prawną możliwość wprowadzenia w całym kraju zakazu używania pieców węglowych, od 2030 r. w miastach, a od 2040 r. na terenach wiejskich. W całej Polsce mają być też wprowadzone wymogi dla paliw biomasowych (drewna i peletu). Będą też nowe i kosztowne obowiązki dla samorządów w zakresie ochrony powietrza.

„Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r.” przewiduje bardzo wiele zmian. Jakie z nich są najważniejsze? Jak mówiła Sosnowska, w ramach tego programu do 2025 r. rząd przeprowadzi m.in. analizę prawną dotyczącą możliwości wprowadzenia w całym kraju – planowanego już dziś – zakazu używania kotłów węglowych, do 2030 r. w miastach i do 2040 r. na terenach wiejskich. Dokument zakłada także, że do 2025 r. zostaną wprowadzone w całym kraju wymogi jakościowe dotyczące używanej jako opał biomasy – drewna czy peletu drzewnego.

Samorządy miejskie czekają nowe i kosztowne obowiązki. Według zaktualizowanego Krajowego Programu Ochrony Powietrza będą musiały w najbliższych trzech latach wymienić co najmniej 30 proc. swej floty autobusowej i pojazdów miejskich na niskoemisyjne. Program przewiduje także, że do 2025 r. ścieżki rowerowe w miastach mają się wydłużyć o 20 proc., a „piesze zielone ciągi komunikacyjne” o 10 proc. Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców mają w tym terminie zbudować lub rozbudować inteligentny system zarządzania komunikacyjną infrastrukturą miejską.

Resort klimatu chce także, by samorządy miejskie do 2025 r. „określiły warunki optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza”.

Oprócz tego zaktualizowany Krajowy Program Ochrony Powietrza planuje m.in. zwiększenie liczby stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza – w miastach i na terenach wiejskich. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców mają się pojawiać również stacje pomiarowe, ukierunkowane na mierzenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, generowanego przez transport. Będą również zapewnione – stałe lub okresowe – pomiary jakości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych, m.in. przy użyciu stacji mobilnych.