Gospodarstwa domowe, które mają umowę na dostawy prądu z Eneą, mogą liczyć na niższe rachunki. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził obniżkę taryfy tej firmy o 5 zł za megawatogodzinę z powodu czasowego zwolnienia z akcyzy. To jeden z elementów, które zostały wprowadzone przez rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej.

„Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup taryfowych G (przyłączonych do sieci Enea Operator Sp. z o.o.), dla których Przedsiębiorstwo świadczy usługę kompleksową na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.” – czytamy w komunikacie URE. Zmiana taryfy polega na obniżeniu o 5 zł/MWh cen energii elektrycznej zawartych w aktualnie obowiązującej taryfie z tytułu czasowego zwolnienia z akcyzy.

URE wyjaśnił, że z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy Enea wystąpiła 13 stycznia. Napisał też, że mając na uwadze sytuację w kraju i w całej Europie w zakresie wzrostu cen nośników energii, wysoki poziom inflacji i podejmowane przez rząd i parlament działania w ramach tarcz antyinflacyjnych, „nie można wykluczyć sytuacji, w której ww. zwolnienie z akcyzy będzie przedłużone i obejmie większość 2022 r.”.

Na razie zwolnienie prądu z akcyzy ma obowiązywać tylko do końca marca tego roku.