Poza tym, że 2018 to rok wyborczy, wiele zmieni się w sferze administracyjnej i podatkowej. Od 1 stycznia będziesz mógł zameldować się przez Internet, od marca zakupy niedzielne zrobisz tylko dwa razy w miesiącu. Zmienia się także płaca minimalna i kwota wolna od podatku!

Od 1 stycznia będziemy mogli zameldować się przez Internet bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Zmiany mają także umożliwić uzyskanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego.Teraz osoby, które nie mają numeru a chcą otrzymać dowód osobisty, muszą najpierw wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL.

Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Jak wyjaśnia  MSWiA pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach oraz realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych.

Od stycznia wzrasta płaca minimalna do 2100 zł brutto. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 roku. Zyskają nie tylko etatowi pracownicy, ale też pracujący na podstawie innych umów i pobierający wynagrodzenie w zależności od liczby przepracowanych godzin pracy. Stawka godzinowa ma bowiem wzrosnąć do 13,70 zł. Do tej pory było to 13 zł.

Od 2018 r. wzrośnie kwota wolna od podatku, czyli poziom dochodów, z którego nie musimy płacić podatku. W 2017 był to kwota 6,6 tys. zł i próg ten obejmował najmniej zarabiających Polaków. Od 1 stycznia kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł i obejmie aż 5-6 mln pracujących.

Od 1 stycznia zmienia się również sposób opłacania składek do ZUS. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie przedsiębiorcy będą wysyłać tylko jeden – na dedykowany firmie numer rachunku składkowego. Jego końcówka to numer NIP przedsiębiorcy. Jednym przelewem opłaci składki na: ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 marca 2018 zakupy w weekendy zrobimy tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca! W marcu będą to: 4 i 25 marca.