Dzięki życzliwości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaglądamy na plac budowy drogi ekspresowej S3. Przypomnijmy, prace prowadzone są równolegle na odcinku Świnoujście – Dargobądz oraz Dargobądz – Troszyn.

Realizacja drogi Świnoujście – Troszyn została podzielona na dwa fragmenty: Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn. W sierpniu 2020 roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę. Łączna wartość podpisanych umów to 1,36 mld zł.

Pod koniec grudnia ubiegłego i w styczniu tego roku decyzje ZRID zostały wydane. Umożliwiło to przekazanie wykonawcom placów budowy i rozpoczęcie w pierwszych miesiącach tego roku prac budowlanych.

Obecnie na odcinkach prowadzony jest szereg robót obejmujących prace ziemne, wymianę podłoża, powstają pierwsze fragmenty nasypów i wykopów. Sukcesywnie rusza budowa kolejnych obiektów mostowych