10 października 2018 r., z przedstawicielami organizacji pozarządowych spotkali się: członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej w UM WZ – Anna Nowak, Prezes Pracowni Pozarządowej – Łukasz Cieśliński. Spotkanie było okazją do wręczenia nagród. Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych, wybrała laureatów w trzech kategoriach konkursowych. „Zachodniopomorski Lider NGO 2018”, „Zachodniopomorski Debiut NGO 2018”.

Trzecia kategoria „Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018” adresowana była do podmiotów, które działają w miejscowościach do 10 000 mieszkańców. W tej kategorii zwyciężyło Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie za organizację Henrykowskich spotkań kulturalnych w Siemczynie. Wyróżniono Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie za III Letnią Szkołę Seniora w Dziwnówku – radosne pasje, kreacje i rekreacje Seniorów UTW w Regionie.

Organizacje pozarządowe do konkursu mogły zgłaszać przedsięwzięcia realizowane w 2017 r. Kwalifikowały się zarówno inicjatywy całoroczne, jak i te podjęte w dowolnym czasie w trakcie minionego roku. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe (od 500 do 1500 zł), statuetkę oraz możliwość posługiwania się tytułem „Zachodniopomorski Lider NGO”.

Po wręczeniu nagród zwycięzcom odbyła się debata na temat „Kondycji organizacji pozarządowych i najważniejszych wyzwań w świetle 15-lecia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs „Zachodniopomorski Lider NGO” ogłoszony został przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, a jego realizacją w roku 2018 zajmowała się Pracownia Pozarządowa.