Podwyższenie liczby punktów karnych za niektóre wykroczenia, likwidacja kursów redukujących ich liczbę i uzależnienie terminu zniknięcia punktów od opłacenia mandatu – to najważniejsze zmiany, które wejdą w życie w sobotę 17 września 2022 r.

Od 17 września wiele zmienia się dla kierowców, którzy często łamią przepisy. Nawet jeśli wrażenia nie robi na nich zmieniony 1 stycznia 2022 r. taryfikator mandatów, inaczej może być z nowymi zasadami dotyczącymi punktów karnych. To ważne, bo o wiele łatwiej będzie o utratę prawa jazdy. Obecnie maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie wynosi 10. Od 17 września liczba ta zwiększy się do 15 punktów.

Przepisy przewidują taką karę tylko w przypadku najbardziej niebezpiecznych zachowań, takich jak:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście.
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem.
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
Inne będą również zasady przydzielania punktów karnych dla kierowców jeżdżących zbyt szybko. Od 17 września 2022 r. „punktową” karą za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

o 11–15 km/h będą 3 pkt karne (dziś 2 pkt karne)
o 16–20 km/h — 3 pkt karne (dziś 2 pkt karne)
o 21–25 km/h — 6 pkt karnych (dziś 4 pkt karne)
o 26–30 km/h — 6 pkt karnych (dziś 4 pkt karne)
o 31–40 km/h — 10 pkt karnych (dziś 6 pkt karnych)
o 41–50 km/h — 13 pkt karnych (dziś 8 pkt karnych)
o 51–60 km/h — 15 pkt pkt karnych (dziś 10 pkt karnych)
o 61–70 km/h — 15 pkt pkt karnych (10 pkt karnych)
o 71 km/h i więcej — 15 pkt pkt karnych (10 pkt karnych)