Mocno zdegradowana i pofałdowana trasa alternatywna na odcinku Racław – Laska przechodzi do historii. Dzięki 95% dofinansowaniu w ramach Polskiego Ładu modernizacja weszła w kolejny etap. Frezowanie i zrywanie asfaltu sprawia, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym.

Po latach odwołań, różnego rodzaju działań proceduralnych rozpoczęły się prace związane z wartą ponad 10 mln złotych przebudową mocno zdegradowanego odcinka drogi Recław – Laska. To kolejne po modernizacji odcinka Skarchowo – Dusin działania inwestycyjne Powiatu na trasie alternatywnej łączącej Kamień Pomorski z Wolinem.

Rozbudowa drogi na odcinku 3,2 km obejmuje wykonanie poszerzeń jezdni do 6,0 m, roboty ziemne, w tym wykonanie podbudowy z kruszyw, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowych ciągów pieszych w miejscowości Laska. Przewiduje się także odwodnienie korpusu drogi, budowę przepustów i renowację rowów odwadniających, a także wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Obecnie trwa frezowanie najbardziej zdegradowanych odcinków. W miejscowości Laska rozpoczęto także usuwanie kolejnych warstw drogi.

Samorząd powiatowy otrzymał 7,84 mln złotych co miało stanowić 95% dofinansowania w ramach Polskiego Ładu.