W Kamieniu Pomorskim trwa modernizacja ulic znajdujących się w centrum miasta. Przy ulicy Basztowej drogowców zastąpiła ekipa archeologów. Wszystko w związku z odkryciem drewnianych konstrukcji, najprawdopodobniej spalonej zabudowy miasta z XVII wieku.

Na głębokości około 60 centymetrów od obecnego poziomu ulicy natrafiono prawdopodobnie na relikty starej zabudowy miasta. Są to konstrukcje drewniane, miejscami przepalone wewnątrz których znajduje się zasypisko w postaci mocno rozdrobnionego gruzu ceglanego – mówi archeolog Grzegorz Kurka.

W trakcie oczyszczania obiektów natrafiono na zabytki ruchome w postaci ceramiki, w tym naczyń kamionkowych. Na podstawie odkryć można przypuszczać że jest to fragment zabudowy miasta, spalonego przez wojska szwedzkie w okresie wojny 30 – letniej (1618-1648).