Blisko 27 mln zł otrzymają zachodniopomorskie ZAZ-y na prowadzenie działalności w przyszłym roku ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka. Zwiększone dotacje wynikają ze zmian kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZAZ.  –  Chcemy, żeby każdy miał szansę na pracę i własny rozwój. Cieszę się, że jeszcze w starym roku udało nam się spotkać – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
Szansa na pracę
W czwartek, 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie marszałka Olgierda Geblewicza i członkini Zarządu Anny Bańkowskiej z organizatorami ZAZ-ów oraz dyrekcją ROPS Urzędu Marszałkowskiego.  W trakcie spotkania podpisano aneksy do umów dofinansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– Chcemy, żeby każdy miał szansę na pracę i  rozwój osobisty. Cieszę się, że jeszcze w starym roku udało nam się spotkać. Takim szczególnym firmom jak ZAZ-y nie jest łatwo, dlatego każde wsparcie i pomoc przyjmujemy z dużym entuzjazmem. Życzę wszystkim państwu, aby ten nowy rok był spokojny, aby państwa pracownicy czerpali satysfakcję z pracy jak dotychczas. Dziś podpisujemy 10 umów – mówił podczas spotkania Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
10 wyjątkowych miejsc na mapie regionu
W województwie zachodniopomorskim działa dziesięć Zakładów Aktywności Zawodowej, dając zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością. Trwają prace nad uruchomianiem kolejnej placówki w Koszalinie. ZAZ-y są szansą na rehabilitację społeczną i zawodową, kontakt ze specjalistami. W przyszłym roku stan zatrudnienia w placówkach wyniesie 725 osób.
Na roczne budżety ZAZ-ów składają się różne źródła finansowania. To środki wypracowane przez placówki w ramach prowadzonej działalności. Każdy z zakładów specjalizuje się w innej dziedzinie. To gastronomia i pielęgnacja terenów zielonych, ale też profesjonalne usługi pralnicze, renowacja mebli, prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolnego czy myjnia samochodowej. Dodatkowo placówki korzystają ze środków własnych organizatorów ZAZ-ów, środków z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji za zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością (PFRON), środków z budżetu województwa oraz środków PFRON będących w dyspozycji marszałka. I właśnie z tej puli wzrośnie dofinansowanie.
Wyższe kwoty dofinansowania
Zgodnie z zaktualizowanym algorytmem, środki PFRON przekazywane samorządom wojewódzkim i powiatowym, uległy zwiększeniu. Kwoty dofinansowania w roku 2024 kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej (zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) zatrudnionej w ZAZ wzrosły z 31 tys. zł do 37 tys. zł. Z tego względu potrzebne jest podpisanie aneksów do umów.
Łączna kwota dofinansowania kosztów działania 10 zakładów aktywności zawodowej ze środków funduszu w 2024 r. wyniesie w sumie 26 825 000 zł. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Pomorskim oferujący usługi gastronomiczne będzie dysponował kwotą 2 257 000 zł dofinansowania.