Dziewięć dni trwał planowy przegląd maszyny TBM. Obejmował on sprawdzenie stanu głównych podzespołów. Wymieniono standardowe elementy eksploatacyjne i w niedzielę maszyna podjęła pracę. Kolejny przegląd czeka ją już po drugiej stronie cieśniny Świny.

W ubiegłym tygodniu zamontowano cztery pierścienie dwumetrowe, co razem daje już 170 ułożonych ringów półtorametrowych i 81 dwumetrowych – docelowych. W zakładzie prefabrykacji trwa produkcja kolejnych segmentów. Wyprodukowane w zakładzie prefabrykacji elementy są transportowane i magazynowane, a w odpowiednim czasie przewożone w okolice komory startowej.

Poza tym na budowie kontynuowano prace przy wiadukcie nad segmentem S7 – w ciągu starej nitki ulicy Karsiborskiej. Wykonywano izolację stropu górnego w segmentach S10 i S11. Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Prowadzone są prace porządkowe po robotach wodno-kanalizacyjnych wzdłuż ul. Karsiborskiej. Trwa budowa drogi głównej DK 93 i dojazdu do oczyszczalni.

Nie mniej dzieje się po drugiej stronie cieśniny, na wyspie Wolin. Komora odbiorcza TBM jest odwadniana – podobnie jak rampa i tunel wykonywany metodą stopową. Kontynuowane są prace przy wiadukcie nad segmentem R11. Trwają roboty ziemne i konstrukcyjne w rejonie rampy – na odcinku od segmentu R1 do R16. Prowadzona jest budowa i przebudowa sieci teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych dla infrastruktury drogowej. Trwają też roboty drogowe dla projektowanego ronda w okolicy ulic Fińskiej i Duńskiej.