Rada Miejska w Wolinie w trakcie najbliższej sesji Rady Miejskiej podejmie decyzję w sprawie wniesienia 3 mln złotych wkładu własnego otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Ma to być forma udziału Gminy w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Zachodniopomorskie”. Dzięki temu, Wolin znalazł się wśród 19 samorządów które przystąpiły do projektu związanego z budownictwem mieszkaniowym.

Pieniądze które Gmina wniesie do Inicjatywy Mieszkaniowej pochodziły z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a konkretnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł jakie samorząd otrzymał w kwietniu.

To dzięki tym funduszom w Wolinie powstanie forma budownictwa przeznaczona dla ludzi o umiarkowanych dochodach, przede wszystkim dla tych, których stać na czynsz, a nie koniecznie stać na kredyt. Często to właśnie brak zdolności kredytowej, jak i inne czynniki uniemożliwiają zakup własnego mieszkania. Jednocześnie, osoby takie wynajmują lokale na rynku wtórnym i regularnie płacą czynsz, który nie przybliża ich do własnego „M”.

Inwestycja potencjalnych nabywców w SIM, da możliwość zamieszkania we własnym lokum, a nawet wykupienia mieszkania na własność, które będą spłacane w czynszu. Przewiduje się, że proces przygotowawczy do rozpoczęcia inwestycji zajmie około 2 lat. Pierwszym z działań  będzie podpisanie umowy spółki i wskazanie lokalizacji inwestycji, a następne określone zostaną zasady i kryteria przydziału mieszkań.