Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo podczas podsumowania Program Społecznik na lata 2019-2021 znalazło się w gronie wyróżnionych laureatów. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się 7 grudnia br. w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Golczewska organizacja z rąk pani Magdalena Kochan – Senator RP i pana Olgierd Geblewicz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymała statuetkę „Aktywni dla Pomorza Zachodniego Program Społecznik 2019-2021”. 

Stowarzyszenie Dla Gminy Golczewo istnieje dopiero dwa lata i jest to grupa trzech osób, ale tak naprawdę urzeczywistniamy swoje cele przy współpracy z wieloma instytucjami, a przede wszystkim grupami nieformalnymi i całą rzeszą ludzi dobrej woli – wolontariuszy. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy to wyrazy gorących słów podziękowań dla Wszystkich, z którymi realizujemy nasze i Wasze marzenia z myślą o lokalnej społeczności. Wyróżnienie dedykujemy pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie, Urzędu Miejskiego w Golczewie, Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach, grupom nieformalnym z całej gminy, a zwłaszcza z Wysokiej Kamieńskiej i Golczewa, druhom z gminnych jednostek OSP oraz indywidualnym osobom – wolontariuszom.

To dzięki Państwu w ciągu dwóch lat wspólnie zrealizowaliśmy 12 projektów, na ponad 40 tys. zł. Te projekty to m.in. „Rajd na 6 łapach” (2019), „Bajka wszechczasów” (2020). „Majówka w biało-czerwonych barwach” (2020), „Sportowy Turniej Sołectw” (2020), „Uderzamy w wirusa” (2020), „WOLNOŚĆ – oczami młodych” (2020), „Sport – moja pasja, moja przyszłość” (2020), „EKO dzieciaki w akcji” (2021), „Segregujemy – w czystości żyjemy” (2021), „Poznać, przeżyć, zrozumieć – warsztaty z naturą” (2021), „Roślinny mural jest EKO!” (2021), „Sprzątanie świata = razem możemy więcej” (2021).

Podziękowania kierujemy również do pani Ulka Bolewicz – animatorki lokalnej – za osobiste zaangażowanie, profesjonalizm, nieocenioną pomoc i opiekę nad naszymi działaniami oraz do pracowników Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. za merytoryczne wsparcie. Dziękujemy również kapitule i Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego panu Olgierdowi Geblewiczowi za wyróżnienie i docenienie organizacji, które pracują na rzecz małych lokalnych wspólnot.

Program Społecznik jest z powodzeniem realizowany również przez inne organizacje z gminy Golczewo. To nasze wyróżnienie to także podziękowania do Was społecznicy, bo wspólnie wspieramy się w naszych działaniach i mobilizujemy do kolejnych naborów. Do zobaczenia w następnym roku na szlakach wspólnych działań!

źródło:
GOKiS Golczewo