Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim ogłosił stan alarmu po stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy na terenie gminy Płoty (powiat gryficki). Wprowadzone zostały surowe środki ostrożności i kontrolne, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się tej zakaźnej choroby.

Konkretnie, zaognienie sytuacji miało miejsce w miejscowości Wytok, co skłoniło władze do działań zgodnie z Rozporządzeniem nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. W ramach środków zapobiegawczych, wyznaczono specjalne obszary, w tym obszar „zapowietrzony” oraz obszary „zagrożone”, obejmujące różne miejscowości w regionie.

Inspektorzy z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, wyposażeni w odpowiednie legitymacje i upoważnienia, będą przeprowadzać kontrole, aby ocenić aktualny stan zdrowia drobiu. Właściciele gospodarstw są proszeni o pełną współpracę z inspektorami, udzielanie potrzebnych informacji oraz nieutrudnianie przeprowadzania kontroli. Ponadto, zaapelowano o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących wystąpienia objawów choroby zakaźnej u drobiu.

By ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się choroby, służby weterynaryjne zalecają przestrzeganie ścisłych zasad bioasekuracji. Wskazówki obejmują między innymi zabezpieczanie pasz przed dostępem dzikich zwierząt, niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków oraz stosowanie specjalnej odzieży ochronnej przez osoby mające kontakt z drobiem.