Aleja 320 drzew wzdłuż trasy Unin – Wolin póki co nie zostanie póki co wycięta. Wszystko przez brak stosownej decyzji Konserwatora Zabytków. – Zostaliśmy powiadomieni, że ze względu na stopień skomplikowania sprawy decyzja zostanie wydana do 31 października – tłumaczy wicestarosta Marek Matys.

Zmodernizowana kilkanaście lat temu jest ciasna i bardzo często dochodzi na niej do wypadków śmiertelnych. Wpisanie jej do rejestru zabytków uniemożliwiło Powiatowi przeprowadzenie wycinki drzew kilkanaście lat temu. Stąd brak barier energochłonnych czy ścieżki rowerowej. Droga jest wykorzystywana w sezonie jako trasa alternatywna nad morze.