W miniony poniedziałek (11 lutego) odbyły się wybory w sołectwie Dziwna. Po przeprowadzonym głosowaniu, funkcję sołtysa ponownie objął p. Jan Mączyński, zaś do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Bogusława Mika, Jan Lewandowski, Marek Bańkowski, Krystyna Sobczak, Jacek Pozorski, Marta Przygoda.

Wczoraj, tj. we wtorek (12 lutego) wybory sołeckie odbyły się w Międzywodziu. Rezultatem ich był ponowny wybór p. Stanisława Mączki na funkcję sołtysa. W skład Rady Sołeckiej weszły następujace osoby: Bożena Michalska, Dorota Galec, Ewa Trzebińska – Brzezińska, Anna Muc, Marta Szymańska, Beata Kosmała, Katarzyna Nowak.

Krzysztof Zawiliński
MOSiK Dziwnów