Groźba wyborów oddalona. Wszystko przez fakt, że Rada Powiatu wybrała nowy pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Powiatu. Weszło do niej dwóch przedstawicieli klubu Prawa i Sprawiedliwości. 

Do tej pory radni Prawa i Sprawiedliwości bojkotowali uczestnictwo w Komisji Rewizyjnej. Wszystko przez brak akceptacji dla Anatola Kołoszuka jako ich kandydata na przewodniczącego tego gremium. – Dobrym obyczajem jest, aby przewodniczący był spoza koalicji rządzącej. Myślę, że taką propozycję przedstawiłbym osobą Pana Anatola Kołoszuka – powiedział w trakcie jednej z ostatnich sesji radny Jerzy Adamiak (PiS).

W trakcie wczorajszej (13.02) sesji zdecydowano się jednak na zmianę statutu Rady Powiatu, którego nowe zapisy wychodziły naprzeciw takim sytuacjom. Gdyby nie doszło do modyfikacji, to przy dalszym bojkocie radnych rozwiązaniu mogłaby ulec obecna Rada Powiatu.

Chodziło nam o zmianę standardów. To duża odpowiedzialność w służbie społecznej, a taka sytuacja w której ktoś z opozycji jest szefem Komisji Rewizyjnej to budowanie zaufania wyborców do naszej pracy, do naszego zespołu. Taki precedens byłby na plus. Warto tu przywołać słowa premiera Jana Olszewskiego, który powiedział, że tak postępuje, aby móc wyjść na ulicę i spojrzeć moim wyborcom w oczy – stwierdził radny Adamiak.

W skład nowo wybranej komisji rewizyjnej weszli Andrzej Kościukiewicz, Leszek Szefliński, Bogdan Czaplicki, Jarosław Pawluś, Jerzy Adamiak. Decyzją większości przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Bogdan Czaplicki. To nie jedyny wybór jaki dokonano podczas środowej sesji. Rada Powiatu zdecydowała się na powołanie Komisji Skarg i Wniosków w składzie Anatol Kołoszuk, Jerzy Adamiak, Jerzy Janawa, Bogdan Czaplicki, Piotr Rudnik. Na jej czele stanął radny Anatol Kołoszuk.