Już w najbliższą niedzielę wszyscy uprawnieni do głosowania zdecydują o kształcie przyszłego parlamentu. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7 do 21. W uzasadnionych przypadkach Państwowa Komisja Wyborcza może zdecydować o przedłużeniu głosowania. 

W okręgu szczecińskim do Sejmu startuje 119 kandydatów z pięciu komitetów wyborczych: lista nr 1 – PSL, lista nr 2 – Prawo i Sprawiedliwość, lista nr 3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej, lista nr 4 – Konfederacja Wolność i Niepodległość, lista nr 5 – Koalicja Obywatelska. Na każdej liście są 24 nazwiska kandydatów, tylko na liście Konfederacji – 23 (w sumie kandydatów jest 119).

W lokalu wyborczym otrzymamy dwie karty: jedną do głosowania do Sejmu (na niej znajdą się kandydaci z wszystkich pięciu komitetów wyborczych w danym okręgu) druga do głosowania do Senatu (z dwoma lub trzema kandydatami z danego okręgu).

W wyborach do Sejmu głosujemy wybierając jedno nazwisko ze wszystkich kandydatów, przy którym stawiamy znak „X”. W wyborach do Senatu podobnie – stawiamy znak „X” przy wybranym kandydacie. Postawienie więcej niż jednego znaku „X” na karcie do głosowania do Sejmu i więcej niż jednego znaku „X” w wyborach do Senatu spowoduje, że nasz głos będzie nieważny. Głos będzie nieważny także wtedy, gdy nie zaznaczymy żadnego kandydata.