W Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim pojawiły się wszy! – napisał w mailu do naszej redakcji jeden z Czytelników. Wszawica bardzo szybko przenosi się wśród dzieci, stąd apel do rodziców o sprawdzanie czystość skóry głowy i włosów swoich pociech! 

Przez wiele lat wszawica była wpisana na listę chorób zakaźnych. Jednak od 2008 r. została ona wykreślona z tego wykazu przez Ministra Zdrowia. Obecnie wszawicę zalicza się jedynie do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi. Takie działanie spowodowało, że obecnie nie ma już obowiązku zgłaszania przypadków zachorowań na wszawicę organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

–  Jestem ojcem dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Znajomi powiedzieli mi, że w szkole pojawił się przypadek wszawicy – napisał w mailu do naszej redakcji jeden z Czytelników. Autor wiadomości poprosił o niebagatelizowanie i nagłośnienie sprawy.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w przypadku pojawienia się w placówce oświatowej wszawicy, dyrektor placówki zarządza kontrolę (wykonywaną przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną) czystości skóry głowy wszystkich dzieci, grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki, z zachowaniem zasady intymności, pielęgniarka (a w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce;– opiekun dziecka) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań; jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska; dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników; jeśli rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy; pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców; jeśli zalecone działania okażą się nieskuteczne, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).