142. Batalion Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie zaprasza w swoje szeregi. Żołnierzem – terytorialsem może zostać każdy Polak, który ukończył 18 rok życia i jest niekarany. Służba w formacji WOT pozwala na godzenie nauki czy pracy zawodowej i życia osobistego z wojskiem

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP. Stanowią one komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Tworzenie nowego rodzaju Sił Zbrojnych to poważne przedsięwzięcie, dlatego przebiega etapowo i systematycznie. Budowa struktur rozpoczęła się w 2016 r. Powstały wówczas trzy pierwsze Brygady Obrony Terytorialnej (BOT).

142 Batalion Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie zaprasza w swoje szeregi. Żołnierzem – terytorialsem może zostać każdy Polak, który ukończył 18 rok życia i jest niekarany. Służba w formacji WOT pozwala na godzenie nauki czy pracy zawodowej i życia osobistego z wojskiem. Żołnierz, po ukończeniu przeszkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej bierze udział w obowiązkowych, weekendowych szkoleniach raz w miesiącu. Dzięki atrakcyjnym szkoleniom ma szansę zdobycia dodatkowych uprawnień i kompetencji, zawodowych czy edukacyjnych, np. językowych. Żołnierze 14. ZBOT są przygotowywani do wspierania lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych i szkolą się we współpracy ze Strażą Pożarną, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym czy policją.