47 Ochotniczych Straży Pożarnej z zachodniej części regionu otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie łącznie 1,2 mln zł. Wśród beneficjentów znalazły się ochotnicze straże pożarne z terenu Powiatu Kamieńskiego.

– Bezpieczeństwo: ludzi i środowiska to absolutny priorytet. Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie może wspierać niełatwą i wymagającą służbę Druhów z kolejnych zachodniopomorskich jednostek OSP. Dzięki programom: Mały Strażak i Remiza Fundusz udziela jednostkom OSP realnego wsparcia – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu szczecińskiego Funduszu. 

Prawie 940 tys. zł zostanie przekazanych do 40 jednostek w siódmej edycji programu Mały Strażak. To program, który pozwala Ochotniczym Strażom Pożarnym uzyskać nawet 90% dotacji na sprzęt i niezbędne wyposażenie, w tym zakup między innymi hełmów, butów, ubrań i rękawic, ale także: namiotów pneumatycznych, drabin, pilarek i generatorów prądu. Dofinansowanie z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie otrzymały m.in. OSP Troszyn, Mechowo, Kretlewo w kwotach 24 941,25 zł, Stuchowo w kwocie 21 tys. złotych oraz Wysoka Kamieńska w kwocie 20 tys. złotych.

Program Remiza pozwala jednostkom OSP i samorządom uzyskać dofinansowanie na termomodernizację remiz, użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Poziom wsparcia w formie dotacji to 90%, maksymalnie 40 tys. zł na jednostkę. Spośród 7 jednostek które uzyskały środki z naszego powiatu znalazły się m.in. Troszyn i Mechowo. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej, w tym m.in. drenaż przy osuszaniu fundamentów, modernizację dachu, wymianę okien i bram garażowych, montaż nowego źródła ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, a także energooszczędnego oświetlenia.