16 października strona niemiecka tymczasowo przywraca kontrolę graniczną osób i środków transportu na granicy z Polską (również z Czechami i Szwajcarią) na 10 dni.

Kontroli będą podlegały wybrane pojazdy i osoby. Czynne pozostają wszystkie przejścia graniczne. Podróżnym udającym się do Niemiec, Straż Graniczna przypomina o konieczności posiadania dokumentów podróży – dowodu osobistego lub paszportu.