Z inicjatywy i pod patronatem Burmistrza Kamienia Pomorskiego została zorganizowana zbiórka na rzecz obywateli Ukrainy, w której biorą udział członkowie Stowarzyszenia UTW w Kamieniu Pomorskim. W świetlicy PGK uruchomiono punkt zbiórki potrzebnych rzeczy , a  środki finansowe można przekazywać na konto, które znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w zakładce „Pomagam Ukrainie”. Wolontariusze uniwersyteccy pełnią dyżury i pomagają w odbiorze i segregacji darów. Wg harmonogramu opracowanego przez UM Kamień Pomorski pracują ofiarnie codziennie w godzinach od 10 – 15 i 15-19. od poniedziałku do piątku. Jeśli zajdzie taka potrzeba będą pomagać też w następnych  tygodniach aby dać wyraz swojej solidarności z narodem Ukraińskim.

UTW Kamień Pomorski