Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie informuje, iż mając na uwagę odpowiedzialność za nieprzerwane, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odbiorców MPGK Sp. z o.o. w Wolinie w aspekcie dynamicznie rozwijającej się sytuacji związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców gminy Wolin zostaje zawieszone bezpośrednie przyjmowanie wniosków i wszelkiej dokumentacji

Od dnia 23 marca 2021 roku biura administracji MPGK Sp. z o.o. będą nieczynne dla Interesantów. Mieszkańcy mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie – 91 32 61 621 lub drogą elektroniczną na e-mail – sekretariat@mpgkwolin.pl

Niezbędną dokumentację można dostarczyć za pośrednictwem poczty, na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Mickiewicza 2d Wolin lub pozostawić w specjalnie do tego przygotowanej skrzynce, zawieszonej przy wejściu.