W związku z licznymi (często powielanymi) informacjami medialnymi traktowanymi jako sensacje nt. wilka Kamyka, Woliński Park Narodowy informuje, że od momentu opuszczenia przez niego woliery, nie pozostaje bierny w temacie i podejmuje liczne oraz czynne działania w celu zlokalizowania i odłowienia Kamyka. Kamyk w położonej na terenie Wolińskiego Parku Narodowego wolierze rehabilitacyjnej, został umieszczony, po zakończonym pierwszym etapie leczenia. Po zakończonej rehabilitacji, miała zostać podjęta decyzja o ostatecznym miejscu jego pobytu.

W okresie od stwierdzenia opuszczenia woliery do dnia 26.07.2023 r. pracownicy Parku (także w godzinach nocnych, wyposażeni w urządzenia termowizyjne i noktowizyjne) przeprowadzili łącznie 17 patroli dedykowanych wilkowi. Były one również odpowiedzią na docierające do nas informacje medialne – często z uwagi na ich historyczny już charakter, jednak spóźnione. Jednocześnie, o różnych porach doby w zróżnicowany sposób monitorowany jest teren Parku przez Służbę Parku w tym m.in. z wykorzystaniem fotopułapek. Każda informacja o obserwacji Kamyka, jest sprawdzana przez przygotowanych do odłowienia Kamyka pracowników. Przypadki otrzymania informacji o obserwacji wilka „po fakcie” – stanowiły również źródło wiedzy, które poprzez kontakt z autorami i przeprowadzone wywiady pozwalały na lepsze poznanie zachowania wilka. Na terenie parku zainstalowano również odłownię, którą mimo stwierdzenia obecności Kamyka w tym miejscu, dotychczas on jednak omija.

Wszystko powyższe przekłada się na oparte o ustalenia zwyczajów i obserwacje działania, zmierzające do odłowienia wilka. Dotychczas zorganizowano 3 próby jego odłowu.  Jedna z nich mogłaby zakończyć się sukcesem, jednak ze względu na fakt, że jest on aktywny zazwyczaj w nocy, a środek czasowo usypiający działa z około 30 min. opóźnieniem, jego odnalezienie śpiącego w gęstwinie krzewów nie jest zadaniem łatwym mimo użycia termo- i noktowizorów.

W ramach prowadzonych działań dotychczas nie udało się odłowić Kamyka. Jednakże w ostatnim czasie zaobserwowano, że zmniejszyła się jego intensywność penetracji plaży i jej sąsiedztwa – pojawia się rzadziej i o późniejszych porach, a częściej zaś widywany jest na leśnych terenach Parku. Ostatnie obserwacje wskakują, że jest on w dobrej kondycji co wskazuje, że odnajduje swoje miejsce ekosystemie. Przy spotkaniu z Kamykiem, jak z każdym dzikim zwierzęciem, należy zachować ostrożność i unikać z nim interakcji. Człowieka kojarzy z faktem, że dokarmiał go w wolierze i nie wykazuje w stosunku do niego lęku.

Park w dalszym ciągu będzie prowadził różnorodne, aktywne działania by odłowić Kamyka. Jednak powodzenie tych działań zależy w dużej mierze również od dostępności do bieżących informacji od osób obserwujących Kamyka. Stąd stale aktualna prośba o bezzwłoczny kontakt (wystarczy sms – z lokalizacją, zdjęciem lub filmem) na nr alarmowy 537 777 132.