Wolińskie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej poszukuje pracowników. Spółka szuka osób chętnych do rozpoczęcia pracy w charakterze kierowcy oraz grabarza. 

✅Zakres obowiązków: realizacja zadań powierzonych przez bezpośredni nadzór, przygotowanie samochodu do jazdy, ładowanie i nadzór nad prawidłowym załadunkiem, sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed jazdą, prowadzenie dokumentacji jazdy, zgłaszanie zauważonych usterek, wykonywanie czynności kontrolnoobsługowych zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego pojazdu, utrzymywanie pojazdu w należytej czystości, usuwanie usterek pojazdu powstałych podczas jazdy, poddawanie się okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonych terminach, prowadzenie samochodu ciężarowego zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi w prawie jazdy (kategoria C+E)

✅Wymagania niezbędne: prawo jazdy kat. C+E, karta kierowcy, kurs na przewóz rzeczy, wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy na w/w stanowisku pracy, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych – przy usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, obsługa elektronarzędzi.

✅Mile widziane: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność

✅Oferujemy: możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia uprawnień do obsługi pojazdów specjalistycznych, stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), atrakcyjne wynagrodzenie, praca na terenie miasta i gminy Wolin, praca w miłym zespole

✅WYMAGANE DOKUMENTY: CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach, itp.), podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych na potrzeby bieżącej rekrutacji. Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko Kierowcy kat. C+E. Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku, prosimy o dostarczenie CV do sekretariatu do dnia 15.04.2023 r.

Zatrudnimy na stanowisko grabarz-żałobnik

✅Zakres obowiązków: odbieranie karawanem zmarłego (w asyście drugiego żałobnika) ze wskazanego miejsca, na zlecenie rodziny lub osób do tego uprawnionych, przygotowanie zgodnie z należytym szacunkiem, starannością i odbytym szkoleniem ciała, zgodnie z życzeniem rodziny (wykonanie toalety pośmiertnej, ubieranie ciała osoby zmarłej), układanie zwłok w trumnie i zabezpieczenie trumny podczas transportu, kopanie i zasypywanie według wskazań grobu (po otrzymaniu pisemnego zlecenia od organizatora usług pogrzebowych)

✅Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, doświadczenie w zawodzie, prawo jazdy kat. B

✅Wymagania dodatkowe: gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, gotowość do pracy w szybkim tempie, dyspozycyjność, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, samodzielność, samokontrola, odpowiedzialność za działania zawodowe, dbałość o czystość i porządek, dokładność, rzetelność, empatia, radzenie sobie ze stresem, wysoka kultura osobista

✅Oferujemy: uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach (np. z zakresu tanatokosmetyki), stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), atrakcyjne wynagrodzenie, praca na terenie miasta i gminy Wolin, praca w miłym zespole.

Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku, prosimy o dostarczenie CV do sekretariatu do dnia 15.04.2023 r.