Pierwszego maja odbędzie się IX edycja rekreacyjnej imprezy Majowego Marszu po Zdrowie. Do udziału w Marszu zapraszają jego organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wolinie, Sołectwo Domysłów oraz Sołectwo Warnowo. 

Trasa Marszu będzie liczyła około 8 km i przebiegnie malowniczym terenem. Poprowadzi z Domysłowa do Warnowa. W Warnowie czekać będzie na uczestników Marszu poczęstunek. Po chwili odpoczynku ruszą oni dalej przez Rabiąż z powrotem do Domysłowa. Marsz zakończy majówkowy piknik z tradycyjną kiełbaską z grilla.  Wszystko to odbędzie się pod hasłem: „Bądź sobą! Nie daj się nałogom!”

Start i meta Marszu: plac rekreacyjny przed Świetlicą Wiejską w Domysłowie

9:30 – zbiórka uczestników

10:00 – wymarsz

Każdy uczestnik Majowego Marszu po Zdrowie powinien zabrać ze sobą worek dobrej energii, wygodny strój i obuwie. Oczywiście 2 ostatnie pozycje powinny być adekwatne do warunków pogodowych.

Nie ma ograniczeń wiekowych. W Marszu mogą brać udział indywidualne osoby, całe rodziny i grupy przyjaciół. Każdy jego uczestnik otrzyma od organizatorów pamiątkową koszulkę. Uczestników Marszu obowiązują wcześniejsze zapisy. Każdy uczestnik musi wypełnić oświadczenie (załącznik nr 1 do regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi podpisać opiekun prawny.

Regulamin i druki do pobrania dostępne są na stronie http://ckis.gminawolin.pl/

Zgłoszenia przyjmujemy:

– w siedzibie GCKSTiR w Wolinie – ul. Zamkowa 23 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 do 16:00)

– pod nr tel. 512 024 587

– drogą mailową: sekretariat.ckis@gminawolin.pl

Udział w Marszu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają zorganizowanego dojazdu na miejsce startu – do Domysłowa.