W środę, 20 kwietnia 2022 r. w Golczewie odbył się  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (Eliminacje Powiatowe).

Ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Składał się on z dwóch części, testu oraz części ustnej. W turnieju udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz  Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.

Po ocenie testu oraz odpowiedzi w części ustnej klasyfikacja w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:

Grupa I (Klasa IV):

1. Adam Adamowicz
2. Mikołaj Szymanowski
3. Mateusz Szymanek

Grupa II (Klasa V-VIII)
1. Marzena Radoń
2. Kacper Caban
3. Wiktoria Hołub

Najmłodsza Uczestniczka: Kalina Adamowicz

Laureaci eliminacji powiatowych (OTWP) są jednocześnie reprezentantami Gminy Golczewo i Powiatu Kamieńskiego w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 maja 2022 r. w Gościnie.